Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Point Selector Field for Advanced Custom Fields

Mô tả

Allows selecting a point on a predefined image.

Compatibility

Image Point Selector Field is compatible with ACF5 only.

Ảnh màn hình

  • When creating an image point selector field, select the image you want to use
  • The same image will then be shown for the field; click to select the point
  • Use the point data (in either px or %) to create custom image based maps!

Cài đặt

  1. Copy the acf-image-point-selector folder into your wp-content/plugins folder
  2. Activate the Image Point Selector plugin via the plugins admin page
  3. Create a new field via ACF and select the Image Point Selector type

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Point Selector Field for Advanced Custom Fields” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial Release.