Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Gallery Custom Post Type

Mô tả

Major features in Image Gallery Custom Post Type include:

  • Automatically show the image gallery listing on to the front end.
  • Support the custom post types.
  • Shortcode use anywhere
  • Fully free plugin

Usage on editor:

  [show_gallery_img]

Use this shortcode for page template:

  <?php echo do_shortcode("[show_gallery_img]"); ?>

Cài đặt

Upload the Image Gallery Custom Post Type plugin to your blog:

  1. Upload the Image Gallery Custom Post Type plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Gallery Custom Post Type” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Nhật ký thay đổi

2.0

Release Date – 01 June 2019
* This is the current and latest version.