Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Exif

Mô tả

Some images taken by DSLR or phone have many exif information such as Lens, ISO, Exposure.

This plugin will display a dialog contain the original image with exif information.

Ảnh màn hình

  • Main View

Cài đặt

Place folder in your /wp-content/plugins/ directory and activate through the administration panel

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Exif” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2.2

ignore thumbnail

0.2.1

fix version issue

0.2.0

support other DSLR Sony/Nikon pictures

0.1.1

fix issue that when image don’t have exif information

0.1.0

This is the first version of this plugin, only popup a dialog to show the exif of the image.