Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom CSS classes for images

Mô tả

This simple plugin adds two additional fields to the media window, that lets you set additional classes to images on top of the default ones.

After installation two fields will be added to the media window under an image, One for custom class for featured image, and the other for images who are added into the WordPress editor.

Multiple class should be seperated by “space”.

Cài đặt

  1. Upload the plugin to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. start editing images

Đánh giá

10 Tháng Hai, 2019
Super simple plugin - does no more and no less than advertised. Perfect for developers looking to bring a little more control to the media manager.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom CSS classes for images” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp