Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Caption on Featured

Mô tả

Image Caption on Featured adds the image caption on the featured image. The caption appears as a headline on the image.

See how to use it at: http://www.jenshunt.se/image-caption-on-featured-wordpress-plugin/

Cài đặt

Upload the Image Caption on Featured plugin to your blog, Activate it.

Installation guide at: http://www.jenshunt.se/image-caption-on-featured-wordpress-plugin/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Caption on Featured” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp