Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Image Alt Editor

Mô tả

Fill in the alt attributes of images is very important for the SEO of your website.
With Image Alt Editor, you can quickly fill in all the alt attributes of your images.
Very practical, fast and easy to use.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/image-alt-editor directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Just activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. You’re done

Hỏi đáp

Installation

Just activate the plugin, and you’re done

Đánh giá

8 Tháng Sáu, 2021
Thank you for your plugin development. This is the second wonderful little alt-tag plugin that I’ve found recently. An ‘Image Alt’ tab is added to your media library screen with options to edit/remove the tags. I made a needed change and it worked like a charm.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Image Alt Editor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp