Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iGuga Bible

Mô tả

Using the bible shortcode [igugabible] you can create a page with the bible on it.

Using the dicionary shortcode [igugadictionay] you can create a page with a bible dictionary on it.

So now is very easy to put the Word of God on your site.

Features

 • Create any page with the Bible or a Dictionay on it
 • Choose the bible Custom Code
 • Choose the Dictionary Custom Code

General settings, have been saved to WordPress option igbible_settings.
On plugin uninstall these data is also deleted from database.

Cài đặt

Installation of this plugin is fairly easy as any other WordPress plugin.

Standard procedure

 1. Go to PluginsAdd New.
 2. Search for iGuga Bible.
 3. Locate plugin iGuga Bible and click Install Now button.
 4. After successfully installed plugin click link Activate Plugin.
 5. Visit the ToolsiGuga Bible to make the disered customization.

FTP procedure

 1. Unpack iguga-bible.zip
 2. Upload the whole directory and everything underneath to the /wp-content/plugins/ directory.
 3. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 4. Visit the ToolsiGuga! Bible to make the disered customization.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iGuga Bible” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“iGuga Bible” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “iGuga Bible” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Initial release.