Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iframecatcher

Mô tả

iframecatcher ban the iranian spam site.
and this plugin ban the spam feedreader sites.
Good bye spam sites!

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iframecatcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp