Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IfElseNd Go Top

Mô tả

IfElseNd Go Top plugin allows the visitor to easily scroll back to the top of the page.

IfElseNd Go Top 插件帮助访客快速的返回到页面顶部.

Ảnh màn hình

  • Show effect chart(页面滚动后,插件展示效果)
  • Mouse over show effect chart(鼠标浮上后的效果)

Cài đặt

  1. Click Plugins/Add New from the WordPress admin panel
  2. Search for “IfElseNd Go Top” and install

-or-

  1. Download the .zip package
  2. Unzip into the subdirectory ‘ifelsend_gotop’ within your local WordPress plugins directory
  3. Refresh plugin page and activate plugin

Hỏi đáp

Please email to zhao_brain@163.com, We will be in the shortest possible time to help you solve.

如果你在使用过程中遇到任何问题,请联系 zhao_brain@163.com 或 访问 http://ifelsend.com/blog/ifelsend-go-top 留言,我会很快回复您的.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IfElseNd Go Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

Release Date – 10 February, 2017

  • fix a href address(修复返回顶部a连接的herf值,让js函数生效)
  • add Chinese description(增加中文介绍)