Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IE6 und IE7 Detection Script

Mô tả

Das Plugin erkennt den IE6 und IE7 Browser und empfiehlt dem User auf dezenter Art und Weise einen aktuellen Browser zu installieren.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload ie6detect to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IE6 und IE7 Detection Script” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp