Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IDPay myCRED

Mô tả

IDPay is one of the Financial Technology providers in Iran. One of the services which IDPay provides is payment gateway service. This plugin enables myCRED to use IDPay as a payment gateway.

Cài đặt

A complete documentation for installing this plugin is available here.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IDPay myCRED” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“IDPay myCRED” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “IDPay myCRED” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.1, October 13, 2020

  • check GET parameters if POST was empty in relation with IDPay webservices new update.

1.1.0, July 27, 2020

  • add idpay logo
  • enhance logging and messages shown to user

1.0.3, May 18, 2019

  • Convert Toman to Rial.

1.0.2, May 15, 2019

  • Correct recipient’s display name.
  • Fix bugs.

1.0.1, May 15, 2019

  • Load text domain.
  • Try to connect to the gateway multiple times.
  • Fix bugs.

1.0, May 14, 2019

  • First Release.