Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Identic canvas

Mô tả

If you want user avatars to be displayed quickly and do not use external services, the module for generating “identicon” avatars using “canvas” is suitable for you.
“Canvas” avatars will be generated for all users who do not have their own avatar images.

Cài đặt

  • Upload identic-canvas folder to the /wp-content/plugins/ directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • Go to menu Settings / Discussion / Default avatar
  • Select “Identic (canvas)”

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Identic canvas” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Identic canvas” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Identic canvas” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.