icontact-infusionsoft-from-popup

Mô tả

This plugin has been closed as of 10 Tháng Năm, 2023 and is not available for download. This closure is permanent.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
The only options of the plugin are enter form header, enter form code, enter footer code. Not sure what goes where, but it doesn't save anything anyways.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“iContact, InfusionSoft form Popup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp