Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IceBox Theme

Mô tả

An admin theme to freshen up your WordPress back end. IceBox makes very minor tweaks to the WordPress interface and functionality for client websites.

Cài đặt

Upload the plugin to your site, activate it, and you\’re good to go!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IceBox Theme” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

Proper custom colour scheme added.

1.0.1

Simplified to the basics – removing toolbar items, footer, and WP logos.

1.0.0

Initial release adds some simple colour and style tweaks to the WordPress CMS interface.