Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

iCal for Events Calendar

Mô tả

Creates an iCal feed for Events Calendar.

Based on Gary King’s iCal Posts and modifications by Jerome.

Feed will be at http://your-web-address/?ical

Updates

Version 1.1.1
  Valid RFC 2445

Version 1.1
  Added location
  Added link out
  Added option for how long to show past events

Version 1.0
  Original Version

Cài đặt

 1. Unzip in your plugins directory.
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Where is the feed located?

At http://your-web-address/?ical

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“iCal for Events Calendar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp