Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Plugin Name: iBryl Switch User

Mô tả

This plugin can to quickly switch user by click. It is comfortable for develop themes and plugins.

After load page, loading neat closed sidebar from right. By click on arrow it show or hide sidebar. Sidebar is
displaying all registered WordPress users. By click on user is ajax send user ID to back end where switch user.
After response is JavaScript reload page with registered new user.

Why using iBryl Switch User?

  1. Quickly switches user by click.
  2. Doesn’t slow down loading.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Plugin Name: iBryl Switch User” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Fixed bugs.
  • Fixed description.

1.0

  • Added switcher wrapper to your theme with all users.
  • Uses ajax technology so as not to slow down loading.
  • Uses minimization files so as not to slow down loading.