Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

IATI Project Data

Mô tả

Use this plugin to retrieve information about a specific IATI project from d-portal.org website and store it in a database. The information stored will be updated as soon as d-portal.org updates the data on their own platform.

Ảnh màn hình

  • Project data not yet installed
  • Project data installed
  • Project data displayed via shortcode

Cài đặt

From your admin dashboard, go to Plugins > Add New, then in the research bar, search for IATI Project Data. When the plugin appears, click on the Install button. The plugin will install. When it is done, click on the ‘Activate’ button.

You can also download the plugin zip, and upload it. From the Plugin > Add New page, click on the ‘Upload Plugin’ button. An upload field appears. Select the zip file from your compter and click on ‘Upload’. The zip will be uploaded, and the plugin installed.

Activate the plugin, then open the plugin page. Provide the project Iati identifier to and click on the button. The project data will be fetched and stored in your database, then displayed to you.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“IATI Project Data” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.