Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

i7avatar 头像服务插件

Mô tả

在用户留言的时候,通过邮箱地址匹 QQ或新浪微博头像. 此插件主要针对的是中文博客. 详 请查看: http://blog.i7avatar.com/what-is-i7avatar.html.

Cài đặt

  1. 下载i7avatar.zip.
  2. 从插件管理界面上传插件.
  3. 点击`现在安 .
    1. 在后台管理面板里的设置->i7avatar`可以找到插件的设置选项.

  1. 解压缩下载的i7avatar.zip.
  2. 将解压缩后得到的文件夹上传到WordPress /wp-content/plugins/ 目录下.
  3. 在WordPress的后台管理插件页面启用i7avatar.

Hỏi đáp

= 了插件后遇到问题? =

直接发个邮件给我们(service#i7avatar.com), 我们会在最短时间 帮你解决.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“i7avatar 头像服务插件” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0.0

2013-10-22

  • 初版

1.2.0.0

2014-08-15

  • 修改对最新版 wordpress 的支持