i-recommend-this

Mô tả

This plugin has been closed as of 27 Tháng Bảy, 2023 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

Đánh giá

14 Tháng Chín, 2018 1 reply
Thumbs up and ♥. LOVE IT!
13 Tháng Chín, 2018 1 reply
Really awesome plugin I love to use on my sites!
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
I really like this plugin. I would add some more features to get a five stars rating (for instance the option to choose more simbols, colors and size)
Đọc tất cả 35 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“I Recommend This” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“I Recommend This” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “I Recommend This” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.