Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hylsay Email SMTP

Mô tả

纯净版Wordpress邮箱插件,作者:hylsay,官方网址:https://aoaoao.info

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hylsay Email SMTP” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp