Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HW Monitor

Mô tả

Displays performance monitor, such as the Microsoft Windows Task Manager on WordPress.
The link is made to “Admin menu” > “Tools” > “HM Monitor”.

Caution:

This plugin works only in Linux environment.

Ảnh màn hình

 • Link is "Admin menu" > "Tools" > "HM Monitor"
 • Monitor tab
 • Setting tab
 • Add-ons tab

Cài đặt

 1. Upload the plugin package to the plugins directory.
 2. Login to the dashboard and activate the plugin.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HW Monitor” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HW Monitor” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HW Monitor” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.3

 • Tested on 5.2.
 • Refactoring.
 • Update modules.

1.1.2

 • Tested on 5.1.
 • Update libraries.

1.1.1

 • Bugfix: Fix to prevent add-on tab warning.

1.1.0

 • Add add-on tab
  • Display installed add-ons, and if an error occurred it will display its details.

1.0.3

 • Tested on 5.0.

1.0.2

 • Bugfix: php shortcode.

1.0.1

 • Update library.

1.0.0

first version.