Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Huge Addons for Visual Composer Lite

Mô tả

Visual Composer is an awesome page builder. This plugin will add more elements into your Visual Composer plugin.

List of elements:
1. Chart
2. Divider
3. Drop Cap
4. Button

We will add another elements later.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png
  • screenshot-3.png
  • screenshot-4.png

Cài đặt

  1. Upload the entire huge-addons-for-visual-composer-lite folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the entire huge-addons-for-visual-composer-lite folder to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.

Đánh giá

9 Tháng Một, 2018
Still need more elements.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Huge Addons for Visual Composer Lite” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • Initial release

1.0.1

  • Improve VC plugin detection