Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTTP/1.1 403 Forbidden header on a failed login

Mô tả

Send an “HTTP/1.1 403 Forbidden” header on a failed login instead of “HTTP/1.1 200 OK”, which is the WordPress default header on failed login. This is a tremendously simple plugin that does only that and absolutely nothing else.

The purpose of this plugin is to provide a way to allow external tools like fail2ban to get a message of a failed login e.g. to prevent a brute-force attack on a firewall level.

For the public domain.

Uses PHP5.3 anonymous functions and will not work on earlier versions of PHP

Đánh giá

9 Tháng Mười, 2019
This functionality should be default behavior, implemented in the core of WP. Integration with Fail2Ban significantly increase security and performance of WP. Must have plugin
29 Tháng Ba, 2017
Работает как заявлено, всё отлично.
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTTP/1.1 403 Forbidden header on a failed login” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp