WordPress.org

Plugin Directory

HTP SMTP – WP Mail SMTP, Amazon SES, SendGrid, MailGun and Any SMTP Connector Plugin

Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTP SMTP – WP Mail SMTP, Amazon SES, SendGrid, MailGun and Any SMTP Connector Plugin

Mô tả

HTP SMTP can help us to send emails via SMTP instead of the PHP mail() function.

Usage

 1. Download and extract htp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”HTP SMTP”

Ảnh màn hình

 • Main settings
 • Main settings (Network)
 • Main settings (Network Site)
 • Test settings

Cài đặt

 1. Download and extract htp-smtp.zip to wp-content/plugins/
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 3. “Dashboard”->”Settings”->”HTP SMTP”

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTP SMTP – WP Mail SMTP, Amazon SES, SendGrid, MailGun and Any SMTP Connector Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HTP SMTP – WP Mail SMTP, Amazon SES, SendGrid, MailGun and Any SMTP Connector Plugin” đã được dịch qua 4 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HTP SMTP – WP Mail SMTP, Amazon SES, SendGrid, MailGun and Any SMTP Connector Plugin” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.1.3

 • Fixed: PHP Notice

1.1.2

 • Fixed: PHP Notice

1.1.1

 • Fixed: Bug PHP 5.6

1.1.0

 • New Setting: HTML

1.0.0

 • First release