Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML class for diferent browsers

Mô tả

This plugin was created for inserting in the HTML tag in the WordPress pages the name of the client browser to
have a diferent CSS in the different browsers.

Cài đặt

  1. Download the plugin to your computer
  2. Extract the contents in your computer
  3. Upload to a sub folder of the WordPress plugins directory
  4. Activate the plugin in the admin dashboard.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML class for diferent browsers” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First stable version.
  • Another change.