Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML5 Swiffy Insert

Mô tả

HTML5 Swiffy Insert is a simple plugin that lets you to use a shortcode to insert HTML5 animations generated with Google Swiffy. Swiffy converts Flash SWF files to HTML5, allowing you to reuse Flash content on devices without a Flash player (such as iPhones and iPads).

Cài đặt

  • Upload “html5-swiffy-insert.php.php” to the “/wp-content/plugins/” directory
  • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  • View extensions > HTML5 Swiffy Insert for a three steps guide.

Hỏi đáp

It’s free?

Yes! It’s free!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML5 Swiffy Insert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2

  • Updated Swiffy Runtime JS

1.1

  • Insert swiffy animations in your posts too!
  • Fixed some writing errors
  • Improves explanation

1.0

  • Launched the first version