Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

.html on PAGES

Mô tả

Appends .html to the URL of PAGES when using permalinks

Cài đặt

  1. Upload html-on-pages.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload html-on-pages.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

26 Tháng Tám, 2017
For working properly go to wordpress setting > Permalink > then add this in custom structure. /%postname%.html It's suppose to work like my url : https://www.gulfstatesoftware.com/software-development-in-houston.html
3 Tháng Chín, 2016
after install this plugins more then 3000 page generated automatically and all page getting index with google and page go to 404 error page and I lost my rank . Don't use this Plugins
Đọc tất cả 19 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“.html on PAGES” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp