Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Html New User Notification

Mô tả

This plugin allows you to send html new user notification emails in WordPress.

It provides wp editor to edit your email template.

You can also upload images to your mail content.

You can change sender’s name and email.

This plugin was created by Abhishek Kumar http://github.com/abhishekfdd

Ảnh màn hình

  • Settings page.

Cài đặt

  1. Install Html New User Notification either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.

  2. Activate Html New User Notification.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Html New User Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.0

  • Option for changing sender’s name and email.

1.0.0

  • Initial release