Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

html in author bios

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“html in author bios” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp