Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML in Author Bio

Mô tả

The Plugin stops the stripping of html formatting from the description (bio) field and sanitize content for allowed HTML tags for post content. Once you put this up, you can go and use all the HTML formatting allowed in posts in authors bio. Pluginized by Abhik. Add me on Circles on Google +.

Cài đặt

  1. Upload ‘html-in-author-bio’ directory to the /wp-content/plugins/ directory.
  2. Activate the plugin in the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Sorry, no FAQ

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML in Author Bio” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • First Release