Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HTML Global lang Attribute

Mô tả

The lang attribute specifies the language of the element’s content.
Common examples are “en” for English, “es” for Spanish, “fr” for French, and so on.
This plugin slice the language attribute for HTML tag, For example: lang=”en-US” to lang=”en”

Ảnh màn hình

  • Before plugin activated
  • After plugin activated

Cài đặt

  1. Upload html-global-lang-attribute folder to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Support

You can ask question in the support section of this plugin or
on GitHub https://github.com/reatlat/wp-html-global-lang-attribute/issues

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HTML Global lang Attribute” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.5

  • Tested up to WordPress 6.1

1.0.4

  • Tested up to WordPress 6.0

1.0.2

  • Tested up to WordPress 5.9

1.0.1

  • Tested up to WordPress 5.0

1.0.0

  • First live release