Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

HT CALL ME

Mô tả

This plugin places a Call Now button (click-to-call) to the bottom of the screen which is only visible for your mobile visitors. Because your mobile visitors are already holding their phone it will allow them to call you with one simple touch of the button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“HT CALL ME” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp