Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hreflang for polylang

Mô tả

Just install this plugin for print:

link rel=”alternate” hreflang=”the language” href=”the url”

This plugin needs Polylang for working.
No WPML supports.

This plugin needs Polylang to be activated for working.

This plugin auto prints all the alternate language of the current page. If no alternate language found it prints the homepage alternate URL.

Cài đặt

1) Install this plugin.
2) Done.

Hỏi đáp

Installation Instructions

1) Install this plugin.
2) Done.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hreflang for polylang” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp