CAOS | Host Google Analytics Locally

Mô tả

CAOS for Google Analytics allows you to host analytics.js locally and keep it updated using WordPress’ built-in Cron-schedule. Fully automatic!

Bất cứ khi nào bạn chạy phân tích trang web của mình trên Google Pagespeed Insights hoặc Pingdom, nó sẽ gợi ý cho bạn tận dụng bộ nhớ cache của trình duyệt khi bạn đang sử dụng Google Analytics. Vì Google đã đặt thời gian hết hạn bộ nhớ cache thành 2 giờ. Plugin này sẽ giúp bạn có được điểm số cao hơn trên Pagespeed và Pingdom và giúp trang web của bạn tải nhanh hơn, bởi vì trình duyệt của người dùng không phải thực hiện một vòng để tải xuống tệp từ máy chủ bên ngoài của Google.

Chỉ cần cài đặt plugin, nhập ID theo dõi của bạn và plugin sẽ thêm mã theo dõi cần thiết cho Google Analytics vào đầu theme của bạn, tải xuống và lưu tệp analytics.js vào máy chủ của trang web và giữ nó được cập nhật (tự động) bằng cách sử dụng kịch bản được lập biểu trong wp_cron ().

For more information: How to setup CAOS for Analytics.

Features

 • Host analytics.js/ga.js locally,
 • Allow tracking always or only when a certain cookie exists or has a value — Read more about GDPR Compliance,
 • Add tracking code to header, footer or manually,
 • Enable compatibility with Monster Insights’ Google Analytics for WordPress (and WooCommerce),
 • Save analytics.js anywhere within the WordPress content (wp-content) directory to avoid detection by WordPress security plugins (such as WordFence) or removal by caching plugins (such as WP Super Cache),
 • Set Cookie Expiry Period,
 • Set Adjusted Bounce Rate,
 • Change enqueue order (prioritize order of loaded scripts),
 • Force disabling display features functionalities,
 • Anonymize IP addresses,
 • Track logged in Administrators,
 • Remove script from wp-cron, so you can add it manually to your Crontab,
 • Manually update analytics.js by the click of a button!

Cài đặt

 1. Tải các tệp của plugin lên thư mục /wp-content/plugins/host-analyticsjs-local hoặc cài đặt plugin trực tiếp thông qua trang plugin của WordPress.
 2. Kích hoạt plugin thông qua trang ‘Plugins’ (Gói mở rộng) trong WordPress
 3. Điều hướng đến Cài đặt -> Tối ưu hóa Analytics để cấu hình plugin

Hỏi đáp

Plugin này có tuân thủ GDPR không?

Yes, it is! It is compatible with all WordPress Cookie Notice plugins which either set a cookie to allow tracking or set a certain value to a cookie to allow tracking. It’s completely customizable!

Google Tag Assistant says analytics.js is missing. Is this normal?

Yes, this is normal. This browser extensions looks for this exact string ‘www.google-analytics.com/analytics.js’. Because with CAOS for Analytics you’re hosting it locally, Tag Assistant doesn’t find this string and returns an error. However, you can still use Tag Assistant to verify tracking works.

I use Google Analytics by Monster Insights. Is CAOS compatible with that plugin?

Yes, it is! Since version 1.80 CAOS is completely compatible with Google Analytics for WordPress by Monster Insights. Just enable the option ‘Enable compatibility with Monster Insights?’ within the ‘Optimize Analytics’-screen and CAOS will automagically replace the default external source of analytics.js to your locally hosted file.

Is CAOS compatible with WooCommerce?

Yes, it is! Since version 1.80 CAOS is completely compatible with WooCommerce. If you’re a WooCommerce-user, I suggest integrating Google Analytics for WordPress by Monster Insights with WooCommerce to take advantage of the advanced e-Commerce tracking capabilities of Google Analytics. Just enable the option ‘Enable compatibility with Monster Insights?’ within the ‘Optimize Analytics’-screen and CAOS will automagically replace the default external source of analytics.js to your locally hosted file.

I use WP Super Cache / W3 Total Cache / Autoptimize or another Caching and/or Minification plugin. Why is it removing analytics.js when I flush my cache?

This happens because analytics.js is saved within the ‘cache’-folder and for some reason the cache/minify plugin thinks it should be refreshed. Change the path where analytics.js is saved within CAOS to a path outside the /cache/ folder (e.g. /caos-cache/analytics/). This should resolve any issues you’re having.

WordFence (or another security plugin) is detecting file changes in local-ga.js. What’s going on?

This is perfectly normal, since this is the file that was updated by the built-in cronjob in older versions of CAOS for Analytics. Update to the latest version and change the path where analytics.js is saved within CAOS to a path which is ignored by your security plugin (e.g. /uploads/ or /cache/). This should resolve any issues you’re having.

Is CAOS compatible with WooCommerce Google Analytics Integration?

No, sadly it isn’t, because that plugin doesn’t offer CAOS a efficient way to change the source of the analytics.js-file. However if you want to use CAOS with WooCommerce, I suggest using Google Analytics by Monster Insights.

Khoảng thời gian cập nhật hiện tại của tập lệnh Analytics là gì?

I have set it to daily, because Google updates the script very often. Also, the daily interval is the longest interval that wp_cron() allows, as far as I know. If you suspect you might’ve gotten behind (which I doubt) I’ve implement a manual update button within the CAOS for Analytics’ settings.

Tệp ga-local.js vẫn trống! Tôi nên làm gì?

Đảm bảo rằng bạn đang chạy phiên bản mới nhất, vì tôi đã thêm một số bản sửa lỗi tương thích theo thời gian. Nếu điều này không giải quyết được vấn đề của bạn, thì wp-cron của bạn có thể đang không hoạt động đúng. Đây là sự cố liên quan đến máy chủ. Bạn có thể thêm tệp ‘include/update_local_ga.php’ vào crontab của bạn. Vì vấn đề này đã được giải quyết nhiều lần rồi, hãy kiểm tra diễn đàn hỗ trợ!

Tôi vừa cập nhật lên phiên bản mới nhất và theo dõi đã ngừng hoạt động!

Có thể tệp ga-local.js của bạn bị ghi đè và làm trống. Hãy thử tắt và bật lại plugin, nếu không điều này sẽ tự động giải quyế sau khi cronjob đã chạy.

Tôi đã tắt Báo cáo nhân khẩu học (Demographic Reports) trong Google Analytics, nhưng tập lệnh vẫn đang chuyển hướng đến doubleclick.net. Làm cách nào để tắt tính năng này?

Thử bật tùy chọn có tên “Tắt tất cả chức năng của tính năng hiển thị?” Khi tùy chọn này được bật, bạn có thể thực thi việc vô hiệu hóa plugin DisplayFeatures.

Tôi đã cài đặt plugin của bạn nhưng tệp analytics.js/ga.js vẫn hiển thị dưới dạng yêu cầu bên ngoài trong Pingdom?

CAOS sẽ thêm tệp cục bộ có tên ga-local.js, cho phép bạn sử dụng Analytics, trong khi lưu trữ các tệp cần thiết trên máy chủ của bạn. Điều này không có nghĩa là nó quét toàn bộ thư mục plugin hoặc theme của bạn để có mã theo dõi Analytics được thêm theo cách thủ công/lập trình khác. Nếu tệp analytics.js hoặc ga.js vẫn hiển thị trong danh sách yêu cầu, có nghĩa là một thứ khác (có thể là theme bạn đang sử dụng hoặc plugin khác) đang thêm mã theo dõi này vào Cài đặt WordPress của bạn. Tìm nó. Gỡ bỏ nó. Và hãy để CAOS xử lý việc gửi dữ liệu cần thiết của bạn đến Google Analytics.

Tôi sử dụng CDN. Tôi có thể sử dụng CAOS kết hợp với CDN của tôi không?

Đúng vậy, trong khi tôi đã cố gắng thêm một chức năng CDN vào CAOS, điều này dường như tạo ra nhiều vấn đề hơn cách nó sẽ giải quyết. Nhưng @sixer đã đưa ra một giải pháp thay thế tuyệt vời, được tạo bởi những người bạn của tôi @keycdn: CDN Enabler. Thêm đường dẫn đến thư mục của plugin này vào Trình kích hoạt CDN và tệp local-ga.js sẽ được lấy trực tiếp từ CDN của bạn.

Tôi có thể mua cho bạn một ly bia không?

Vâng làm ơn! Click vào đây để mua cho tôi một ly bia !

Đánh giá

great plugin!

The plugin does the job perfectly! And the developer answers questions very quickly

I recommend this plugin!

Does exactly what it promises.

This review will be short. The plugin simply does exactly what it promises.
Yes, it improves page load times and scores in speed tests. The setup is very easy and fast. Can’t complain about anything. Thank you.

Đọc tất cả 35 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CAOS | Host Google Analytics Locally” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.0.2

Fixed bug where settings couldn’t be saved.

2.0.1

Refactored code for includes to increase compatibility. Code optimizations. Renamed tasks to reflect code and name changes. Changed menu slug to reflect name changes.

2.0.0

Finally rid of the ugly versioning. Added settings link to plugins overview.

1.97

Compatibility fix for PHP versions lower than 5.4.

1.95

Added option to change the directory where analytics.js is saved — relative to WordPress’ content directory (usually wp-content).

1.94

Fixed directory creation error. Removed notice from admin-screen, because it caused bugs on some systems.

1.93

Moved analytics.js to wp-content/cache to maximally optimize compatibility with WordPress security plugins.

1.91 / 1.92

Updated readme.txt. Refactored code and minor improvements.

1.90

Renamed local-ga.js to WordPress’ upload-directory and renamed it to analytics.js to make the file more recognizable for less experienced users.

1.85

Code optimizations and added function to trigger the update script manually.

1.83

Fixed bug where manually add tracking code wouldn’t show the tracking snippet.

1.82

Minor usability fixes.

1.81

Replace relative paths with absolute paths.

1.80

MAJOR UPDATE & Name change
Changed the name from Complete Analytics Optimization Suite to CAOS for Analytics. Because it’s cooler IMO.
CAOS is now compatible with Google Analytics by Monster Insights. This allows users of e-Commerce platforms such as WooCommerce to also locally host their analytics.js-file!

1.72

To improve compatibility with other plugins and themes, I added an option to add the snippet manually. So e.g. it can be added to a theme’s ‘custom head’ field or blocked until a Cookie Notice is approved.

1.70

UX optimizations in Admin-screen. Major code optimizations.

1.67

Bugfix.

1.66

Code optimizations.

1.65

Fixed bug in admin-screen, where new options weren’t always shown.
Code optimizations.

1.64

To maximize compatibility with other GDPR plugins I’ve added the option to choose whether to allow tracking when a certain cookie is set or when it has a certain value. Otherwise tracking will not be allowed.

1.61

Moved to Github.

1.60 – BUGFIXES

Fixed important bug where cookie value wasn’t read correctly, if user rejected cookies.
Code optimizations

1.56 – IMPROVEMENTS

Minor usability improvements.

1.55 – IMPROVEMENTS

Minor coding/performance/usability improvements.

1.53 – BUGFIX

Fixed important bug which would render the entire plugin useless if GDPR Compliance was disabled.

1.51 – Quickfix

Đã thêm tùy chọn cho phép vô hiệu hóa tất cả các chức năng GDPR một cách rõ ràng.

1.50 – New Features

Đã thêm tùy chọn để làm cho CAOS tuân thủ với quy định GDPR. Cảm ơn, Peter từ Applejack !
Tối ưu hóa và sửa lỗi nhỏ.
Đã cập nhật readme.txt để tuân thủ GDPR.

1.45

Đã cập nhật FAQ.
Đã thử nghiệm với các phiên bản WP mới nhất.

1.43

Đã thêm đối tượng địa lý để chỉ định URL thành CDN.
Đã cập nhật readme.txt.

1.42

Đã thêm tính năng để vô hiệu hóa plugin DisplayFeatures, vì đôi khi vô hiệu hóa tính năng này từ các tùy chọn trên Google Analytics là không đủ.

1.41

Thay đổi phiên bản, để đẩy nó qua trình cập nhật tự động trong WordPress.

1.40 – New Features

Đã thêm tùy chọn cho quản trị viên theo dõi. Nó hoàn toàn vô hiệu hóa mã cho các quản trị viên WordPress, tức là những người dùng khác đã đăng nhập trên trang web của bạn sẽ vẫn được theo dõi. Làm cho plugin hoàn toàn có thể dịch được. Đã làm một số tối ưu hóa mã.

PS. Just figured out I should’ve never used 1.36, as SVN now thinks 1.4 is an older version. So here we go, version 1.40 (Bluegh! I’ll do it right once we hit 2.0)

1.36 – Bugfixes

Với các tính năng mới này. Người hàng xóm ở Đức của tôi, Denis Abendroth, rất tử tế khi chỉ ra rằng tùy chọn IP ẩn danh đã được thêm vào theo thứ tự sai trong mã theo dõi. Vì vậy, tôi đã sửa nó ngay lập tức!

1.35 – New Features

Bản cập nhật này có nhiều IP yêu cầu Anonymize (@arcticblue, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!), Hiện đã được thêm vào bảng tùy chọn. Bên cạnh đó tôi đã tối ưu hóa mã một chút, loại bỏ khoảng 5 dòng mã.

1.32 – New Features

Đã thêm tùy chọn để thay đổi thứ tự enqueue của mã theo dõi. Bằng cách đó, người dùng có thể quyết định mức độ ưu tiên của mã theo dõi.

1.31 – Bugfixes

Đã khắc phục vấn đề Tỷ lệ thoát bị điều chỉnh: khi được bật, tính năng này sẽ phá vỡ mã theo dõi. Tôi đã thực hiện một số thay đổi mã nên đã khắc phục được vấn đề này, theo kịch bản được cung cấp bởi @BrianLeeJackson (Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!)

1.3 – New Features

Đã thêm tùy chọn cho tỷ lệ thoát được điều chỉnh
Đã thêm tùy chọn để tải ID theo dõi Analytics ở chân trang

1.2

Thay thế các thẻ PHP ngắn bằng ‘<?php’ thông thường để tăng khả năng tương thích. (Cảm ơn @burhandodhy!)

1.1

Đã cập nhật readme.txt và một số thay đổi mã tối thiểu để tăng UX.

1.0

Bản phát hành đầu tiên! Không có thay đổi nào cho đến nay!