Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hornbills Myi

Mô tả

1: In the WooCommerce management background, insert a menu order menu before inserting, sub station can jump to blog, and automatically enters the deployment manual page article
2: The WooCommerce sub shop to the bottom of the page automatically insert a subscription entrance, collect user mailbox, return to subscribe to the success page, a reasonable database table collection * * * * subscribe to the mailbox effectively, can export the. CSV data file, (optional) can reasonable batch send spam email

Copyright

Hornbills-Myi Import bundles the following third-party resources:

Layui
License: GPL version 2 or later
Source: https://github.com/sentsin/layui/

Cài đặt

 • Upload the entire hornbills-myi folder to the /wp-content/plugins/ directory.
 • Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress.
 • Done!

After the plugin active

 • You will find
  ‘WooCommerce > deployment instructions’
  ‘WooCommerce > Promotion’
  ‘WooCommerce > Export .csv’
  menu in your WordPress admin panel.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hornbills Myi” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Added init code