Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Horizontal Widget Most Recent Viewed Posts

Mô tả

This plugin adds a widget that shows most recent viewed posts horizontally

For more information visit:

El atareao

Cài đặt

  1. Upload horizontal-widget-most-recent-viewed-post directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

  • Not now

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Horizontal Widget Most Recent Viewed Posts” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.0

  • First version