Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Horizontal Tabs Plugin

Mô tả

With horizontal tabs plugin you can add 3 tabs that each of them contains unlimited posts. Each tab shows the featured image and the title of each post

  • option to select the category of post in each tab
  • option to select the width and the height of feautured image
  • option to select the number of post in tabs

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Horizontal Tabs Plugin” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Realease the plugin