Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Post Slider

Mô tả

Posts slider is a responsive horizontal latest post slider.

Watch Demo Here

Features

 1. Category Selection
 2. Set no.of post per row

 3. Set no.of post to display

Need Support ?

If you face any bugs kindly mail us here Contact Us

Pro Version

Need more features?Upgrade to Pro Version

Pro Version Featues

 1. No.of column in a row
 2. No.of post to show
 3. Global Font Type
 4. Category Selection
 5. Post Title Background
 6. Post Title Color
 7. Description Background Color
 8. Description Text Color
 9. Post Font Color
 10. Read more Button Color
 11. Read more Button Hover Color
 12. Readmore Font Color
 13. Read more Font Hover Color
 14. 1 year full updates and support

Ảnh màn hình

 • Front End
 • Back End

Cài đặt

 1. Go to plugins ->Add New–>Upload and select file horizontal-post-slider.zip and click upload.
 2. Activate the plugin after upload completed.
 3. Go to ‘post slider options’ in left menu then set your preference.
 4. Place [hori-post-slider] in your wordpress page or post

Hỏi đáp

Can i select particular categories to show ?

Yes,You can do it from post slider options and select your preferred category.

Can i set no.of post to display in slider ?

Yes,You can do it from post slider options and set no.of post to scroll in slider.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Post Slider” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Post Slider” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Post Slider” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.0

 • No change.