Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Hoo Docx Document File Importer

Mô tả

Hoo Docx Document File Importer allows site administrator to convert Word documents from docx to HTML into editor and Markdown with colors & fonts support.

Features

 • Import word documents as posts and pages with colors, font family and font size.
 • Import into custom post types.
 • Upload from local computer or choose from media gallery.
 • Support old classic editor and the new gutenberg block editor.

Ảnh màn hình

 • Classic editor importer button
 • Gutenberg editor importer button
 • Upload & select docx file
 • Convert docx to html into editor

Cài đặt

Requirements

 1. Officially supported versions of WordPress (5.3 and above).
 2. Officially supported versions of PHP (7.2, 7.3 and 7.4).

Đánh giá

29 Tháng Tư, 2022
Working better than mammoth for me. Just imported un docx document with colors. Thank you!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Hoo Docx Document File Importer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.2

 • Compatible with PHP8