Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Homepage Planner

Mô tả

It’s possible to schedule the publification of a post or a page. This plugin goes one step further and allows you to switch the homepage of your website at a time you specify.

Ảnh màn hình

  • You can find the plugin settings under the reading pane in the global settings section.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Homepage Planner” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Homepage Planner” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Homepage Planner” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.