Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Holy Day Off

Mô tả

Lets you and your website rest on Shabbat and holidays.
Automatically close your Woocommerce website in shabbat times and holidays, based on Jewish calendar data.
Stop closing your website manually on Shabbat and holidays

Features
* Choose your shop geolocation
* Disable Add to cart functionality on shabbat
* Disable payment method on shabbat
* Display a message on your website on shabbat

Pro Options
Purchase a license to activate full plugin options
https://topwp.net/product/holy-day-off-wp-plugin/

Ảnh màn hình

Đánh giá

25 Tháng Một, 2023
For months before Shabbat enters I turned off my store manually.. Now I have had this plugin for 2 months already and I didn't have a single problem.
Đọc tất cả 4 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Holy Day Off” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp