Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Holiday Countdown

Mô tả

Excited for an upcoming holiday? Use this plugin to create a widget on your WordPress site that displays a holiday countdown timer.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the Plugins screen in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Holiday Countdown” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.2.0

  • Added “Easter”
  • Added “Beginning of Daylight Savings Time”
  • Adding “Ending of Daylight Savings Time”

1.1.0

  • Added ability to use custom dates
  • Added donation button to guide page

1.0.0

  • First release!