Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

hiWeb Theme Switcher

Ảnh màn hình

  • List of rules
  • Admin rule
  • Markers indicating the pages and posts with a modified theme

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload folder hiweb-core to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘hiWeb Core’ menu in WordPress
  3. Go to the list of rules: “Appearance hiWeb Theme Switcher”
  4. Create a new, or edit one of the rules.
  5. On these pages or posts the theme will be replaced by the specified in the rule.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“hiWeb Theme Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1.0

Fix fatal errors in category page

1.0.0.0

Alpha Version Develop Bla-bla-bla….