Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

hiWeb Lightbox

Mô tả

English

Just install and activate this plugin and all images and galleries that are added to the website page will automatically open in a light-box.
It is important to point out that the image or gallery should open media files! (See screenshots)

Русский

Просто установите и активируйте данный плагин и все изображения и галлереи, добавленные на страницы сайта автоматически будут открываться в лайт-боксе.
Важно указать, что изображение или галлерея должна открывать медиафайл! (смотрите скриншоты)

Assets

I’am use nice JS scripts “PhotoSwipe v4.1.1”, read more on: http://photoswipe.com/
This is git: https://github.com/dimsemenov/photoswipe

Ảnh màn hình

  • Desktop and Mobile adaptive
  • Just Add image on WYSIWYG editor for hiWeb Lightbox
  • Set up link to media file (important!)
  • Add gallery on WYSIWYG editor for hiWeb Lightbox
  • Its all...easy and simple!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“hiWeb Lightbox” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0.0