HivePress Reviews

Mô tả

HivePress Reviews is an extension for HivePress plugin. It allows users to rate and review listings.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Reviews” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Reviews” đã được dịch qua 13 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Reviews” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.