HivePress Paid Listings

Mô tả

HivePress Paid Listings is an extension for HivePress plugin. It allows you to charge users for adding, featuring and renewing listings.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

24 Tháng Hai, 2022
1st need to install and active woocommerce plugin then It Works perfectly !! nice...
Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Paid Listings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Paid Listings” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Paid Listings” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.