HivePress Messages

Mô tả

HivePress Messages is an extension for HivePress plugin. It allows users to send private messages.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

24 Tháng Bảy, 2021
Need to be improved, but amazing team!
16 Tháng Mười Một, 2020 1 reply
Das es nicht mit jedem Thema funktioniert, sondern sein eigenes braucht Schade
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Messages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Messages” đã được dịch qua 17 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Messages” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.