HivePress Geolocation

Mô tả

HivePress Geolocation is an extension for HivePress plugin. It allows users to search listings by location.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

7 Tháng Một, 2021
Congratulations on the excellent extension and thanks for providing it for free!
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Geolocation” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Geolocation” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Geolocation” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.