HivePress Favorites

Mô tả

HivePress Favorites is an extension for HivePress plugin. It allows users to keep a list of favorite listings.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Favorites” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Favorites” đã được dịch qua 14 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Favorites” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.