HivePress Claim Listings

Mô tả

HivePress Claim Listings is an extension for HivePress plugin. It allows you to charge users for claiming listings.

Demo | Docs | Support

Đánh giá

14 Tháng Tám, 2021 3 replies
I didn't understand what the meaning of the plugin is. Users can view the listing without sending a request. Then what is this plugin for? P.S.: After the author's explanations, I have a rating from 2 to 5 stars.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“HivePress Claim Listings” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“HivePress Claim Listings” đã được dịch qua 13 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “HivePress Claim Listings” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

View changelog on GitHub.